Τα ξύνουμε!

Additional Info

  • Project title: Στοχευμένη επικοινωνία
  • Project description:

    Day6 Διαφημιστική

    Για να είσαι ξεκούραστος και να ζωγραφίζεις στη δουλειά από Σεπτέμβριο, τον Αύγουστο πρέπει να τα ξύσεις καλά... τα μολύβια σου!

  • Project color: 250,115,47
  • Filter: Στοχευμένη Επικοινωνία

D6 Summer Scratch 01

back to top