Το χέρι του καλλιτέχνη

Additional Info

  • Project title: Στοχευμένη επικοινωνία
  • Project description:

    Henkel / Pallette Salon Colors

    “Το χέρι του καλλιτέχνη λίγο πριν τη βαφή” είναι ένα έργο - φόρος τιμής σε όλες τις γυναίκες που βάφουν μόνες τους τα μαλλιά τους. Ένα κάδρο που περικλείει τα εργαλεία αλλά και τα συναισθήματα, την αγωνία του καλλιτέχνη, αυτές τις έντονες στιγμές λίγο πριν ξεκινήσει το έργο του...

  • Project color: 250,115,47
  • Filter: Στοχευμένη Επικοινωνία

D6 Palette Xeri 01

back to top