Η μετακόμιση

Additional Info

 • Project title: Έντυπο
 • Project description:

  Porsche - Sportscar

  astridaward
  Astrid Awards 2009
  Honors
   

  Ο ορισμός του conceptual εντύπου βρίσκει την εφαρμογή του σε αυτή την ιδέα! Η Porsche - Sportscar, θέλοντας να ενημερώσει τους πελάτες της για την αλλαγή διεύθυνσης στα κεντρικά της γραφεία, έστειλε αυτή την ειδική κατασκευή, στην οποία καθώς ο παραλήπτης τραβάει το εσωτερικό για να διαβάσει την πληροφορία, το λογότυπο της Porsche μετακινείται από την παλιά στη νέα διεύθυνση, αναπαριστώντας έτσι τη μετεγκατάσταση της εταιρίας!

 • Project color: 133,123,113
 • Filter: Βραβεία, Έντυπα

D6 Porsche Moving 01D6 Porsche Moving 02D6 Porsche Moving 03D6 Porsche Moving 04

back to top