Χαμογελάστε!

Additional Info

  • Project title: Τηλεοπτικό σποτ
  • Project description:

    ΙΕΚ ΣΒΙΕ

    Ένα τηλεοπτικό, η εκφώνηση του οποίου είναι εμπνευσμένη από τις ειδικότητες του ΙΕΚ ΣΒΙΕ και απόλυτα συγχρονισμένη με αυτές, καθώς τις βλέπουμε να ανάβουν στην οθόνη μας.

  • Project color: 194,25,108
  • Filter: Τηλεοπτικά

back to top