100% επιτυχία!

Additional Info

  • Project title: Σειρά τηλεοπτικών
  • Project description:

    ΙΕΚ ΞΥΝΗ

    Για 100% επαγγελματική επιτυχία, υπάρχουν τα ΙΕΚ Ξυνή. Χρησιμοποιώντας χαρακτηριστικά «εργαλεία της δουλειάς» από κάθε κατηγορία ειδικοτήτων, δημιουργήσαμε μια τηλεοπτική καμπάνια που απεικονίζει την επαγγελματική επιτυχία στο απόλυτο ποσοστό (100%).

  • Project color: 250,115,47
  • Filter: Τηλεοπτικά

back to top