Οι άνδρες ανεβαίνουν!

Additional Info

  • Project title: Τηλεοπτικό σποτ
  • Project description:

    Power Health / Men's-X

    Πώς «ανεβάζει στροφές” ο άνδρας; Πώς «σηκώνεται» όταν ακούει το ξυπνητήρι; Δύο τηλεοπτικά με όχημα το διεθνές σύμβολο του άνδρα που δεσπόζει και στην συσκευασία του προϊόντος Mens-X, ξε-σηκώνουν τον αντρικό πληθυσμό!

  • Project color: 159,7,203
  • Filter: Τηλεοπτικά

back to top